Jaarverslag Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht

Dit jaarverslag [pdf - 3 mb] is het eerste geïntegreerde jaarverslag van de gefuseerde culturele instelling Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum Maastricht. De jaarverslagen 2011 en 2012 waren weliswaar gecombineerd, maar er vonden nog gescheiden (financiële) rekeningen plaats. Dit jaar niet meer. De formele fusie tussen de organisatie-onderdelen vindt plaats per 1 januari 2014, maar gedurende de afgelopen twee jaar is veel werk verzet om deze fusie voor te bereiden en vooral om de gezamenlijke meerwaarde te formuleren. Die meerwaarde zit vooral in de ketenbenadering (van jong tot oud, van amateur tot bijna professioneel en van intensief tot extensief; we kunnen bijna alles leveren), de gezamenlijke doelstelling om een stevige bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van de (Maastrichtse) burger en de gezamenlijke agendering van relevante thema’s voor de stad en gezamenlijke programmering in de stad en zelfs met de (Eu)regio. Met dit hoge ambitieniveau heeft de organisatie het zich niet gemakkelijk gemaakt, want er moest ook nog een zeer forse bezuiniging in deze ambitieuze plannen worden verwerkt. Maar aan het begin van 2014 lijkt het er op dat de doelen gehaald zullen gaan worden.

Complicatie in het verslagleggen is dat Kumulus georganiseerd is volgens het schooljaar/ cursusseizoen en de overige organisatieonderdelen volgens het kalanderjaar werken, iets wat de gemeente als opdrachtgever ook verlangt in de verantwoording. Desondanks denk ik dat het jaarverslag veel inzicht biedt in de geleverde prestaties, waar een groot en enthousiast team van actieve cultuurprofessionals een jaar lang aan heeft gewerkt.

Eric P.G. Wetzels

28 maart 2014

Download of lees online

Download jaarverslag [pdf - 3 mb]